صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: 11,540,683,970
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردانی الماس تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فیروزه سالارالدینی 5,429
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,571 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,136,702
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,153,922
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,125,748
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود