صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: 15,790,976,782
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردانی الماس تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: فیروزه سالارالدینی 7,272
حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
تعداد واحدهای باقی مانده: 42,728 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,194,111
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,193,361
تاریخ محاسبه NAV: 1396/03/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,171,476
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود