صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: 19,543,710,912
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت سبدگردانی الماس تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: میثمه گلستانی چترودی ,فیروزه سالارالدینی 8,687
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 91,313 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,266,423
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22 مختلط قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,268,085
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,249,765
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود