اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1391/05/04 AsasName فایل

تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات فایل
1396/04/12 تغییرات اساسنامه (تغییر حداکثر واحدهای سرمایه ‏گذاری نزد هر سرمایه‏ گذار از 5% به 10% حداکثر واحدهای سرمایه‏ گذاری صندوق) فایل
1396/03/31 تغییرات اساسنامه (تغییر حسابرس و تصویب صورتهای مالی) فایل
1396/03/21 تغییرات اساسنامه فایل
1396/01/15 تغییر امضاداران فایل
1395/12/24 تغییر روزنامه کثیرالانتشار فایل
1395/07/14 حذف رکن ضامن فایل
1393/10/13 تغییرات اساسنامه فایل
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود