صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 1-3- تغییر حداکثر واحدهای سرمایه‏گذاری نزد هر سرمایه‏ گذار از 5% به 10% حداکثر واحدهای سرمایه‏گذاری صندوق؛ 2-3- سایر موارد؛

1396/03/24
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود