صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ (۱۰۰) (۱.۳۵) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲.۵۶ ۱.۶۷ ۱,۰۱۶,۳۳۳.۸۱ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱.۴ ۰.۴۸ ۱۵,۷۴۰.۱۸ ۴۶۸.۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۲۱.۳۲ ۱۲۵.۶۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۱.۷۴) ۰.۰۶ (۹۹.۸۴) ۲۲.۷۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۶۳ (۰.۱۴) ۸۸۱.۴۶ (۳۹.۲۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۷۸ (۰.۴۶) ۱,۶۰۰.۲۹ (۸۱.۵۶)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۳۳) ۰.۴۶ (۷۰.۰۳) ۴۲۸.۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ (۰.۴۴) ۰.۴۲ (۸۰.۰۵) ۳۶۶.۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۱.۷۶) ۰ (۹۹.۸۵) ۱.۱۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ (۱.۸۶) ۰.۶۱ (۹۹.۸۹) ۸۲۷.۱۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۲.۶ ۰.۱۶ ۱,۱۸۳,۲۹۲.۶۶ ۸۰.۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۳.۶۹ ۰.۰۶ ۵۵,۸۴۳,۳۴۷.۶۶ ۲۶.۶۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۱۷ ۰ ۸۹.۲۴ ۰