صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۳۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۱,۶۵۵,۶۴۵,۰۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۹۶۵,۳۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۹۵۰,۲۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۹۵۰,۲۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۴,۹۶۵,۳۱۲ ۴,۹۵۰,۲۴۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۵۱,۶۵۵,۶۴۵,۰۳۷
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۴,۹۶۵,۴۷۲ ۴,۹۵۰,۴۰۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۵۱,۶۶۰,۵۴۹,۶۷۹
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۴,۹۶۵,۶۳۲ ۴,۹۵۰,۵۶۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۵۱,۶۶۵,۴۵۶,۳۰۱
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴,۹۶۷,۸۵۷ ۴,۹۵۳,۰۴۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۵۱,۷۴۱,۳۷۴,۶۶۶
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴,۹۳۲,۷۳۰ ۴,۹۱۷,۸۷۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۵۰,۶۶۴,۱۲۳,۸۲۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴,۸۵۶,۵۸۱ ۴,۸۴۰,۷۴۴ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۸,۳۰۱,۰۴۳,۸۱۸
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴,۷۸۰,۹۷۲ ۴,۷۶۴,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۵,۹۵۸,۸۸۶,۱۵۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴,۷۴۲,۰۸۱ ۴,۷۲۴,۶۴۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۴,۷۴۴,۱۶۶,۳۶۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴,۷۴۲,۲۷۴ ۴,۷۲۴,۸۳۶ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۴,۷۵۰,۰۶۰,۴۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۴,۷۴۲,۴۶۸ ۴,۷۲۵,۰۳۰ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۴,۷۵۶,۰۲۳,۶۱۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۴,۷۴۵,۲۰۵ ۴,۷۲۷,۶۱۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۴,۸۳۵,۱۳۸,۵۹۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۴,۷۸۲,۲۹۰ ۴,۷۶۴,۲۸۲ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۵,۹۵۸,۵۲۸,۸۹۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۴,۷۸۲,۴۷۷ ۴,۷۶۴,۴۶۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۵,۹۶۴,۲۳۴,۵۱۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۴,۸۲۷,۲۸۹ ۴,۸۰۹,۰۲۴ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۷,۳۲۹,۲۵۴,۸۷۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۴,۹۱۹,۱۷۳ ۴,۹۰۱,۴۶۲ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۵۰,۱۶۱,۱۸۰,۵۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۴,۹۱۹,۳۷۰ ۴,۹۰۱,۶۵۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۵۰,۱۶۷,۲۱۸,۲۳۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۴,۹۱۹,۵۶۷ ۴,۹۰۱,۸۵۶ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۵۰,۱۷۳,۲۵۷,۸۷۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۴,۸۲۳,۰۹۹ ۴,۸۰۵,۰۶۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۷,۲۰۸,۱۰۵,۷۰۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۴,۸۵۸,۱۸۱ ۴,۸۴۰,۴۱۰ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۸,۲۹۰,۸۱۴,۴۰۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۴,۸۰۲,۱۱۵ ۴,۷۸۴,۰۲۴ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۶,۵۶۳,۳۷۴,۱۶۳