صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۲,۶۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۶۴۵-
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶۰,۵۶۳,۲۸۰,۵۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۶۶,۷۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۶۴,۳۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۶۴,۳۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۹۶۶,۷۷۵ ۱,۹۶۴,۳۶۶ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۶۰,۵۶۳,۲۸۰,۵۳۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۹۶۱,۶۴۱ ۱,۹۵۸,۹۳۷ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۹,۸۴۳,۱۷۴,۶۱۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۹۳۸,۵۲۱ ۱,۹۳۵,۹۱۷ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۶,۷۸۹,۶۶۲,۳۰۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۹۲۷,۸۹۵ ۱,۹۲۵,۰۸۴ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۵,۳۵۲,۷۳۱,۲۵۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۹۲۲,۳۷۴ ۱,۹۱۹,۶۱۹ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۴,۶۲۷,۸۳۳,۲۳۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۹۲۲,۴۴۱ ۱,۹۱۹,۶۸۵ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۴,۶۳۶,۶۷۴,۵۳۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۹۲۲,۵۰۸ ۱,۹۱۹,۷۵۲ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۴,۶۴۵,۵۱۵,۸۳۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۹۰۱,۰۲۸ ۱,۸۹۸,۰۳۳ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۱,۷۶۴,۵۷۰,۵۳۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۸۷۷,۰۶۶ ۱,۸۷۴,۱۰۵ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۴۸,۵۹۰,۶۰۷,۷۰۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۹۰۴,۲۰۳ ۱,۹۰۱,۲۹۷ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۲,۱۹۷,۵۵۱,۰۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۹۱۱,۳۷۷ ۱,۹۰۸,۵۵۲ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۵۳,۱۵۹,۹۱۲,۲۶۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۸۸۵,۳۵۵ ۱,۸۸۲,۲۶۸ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۴۹,۶۷۳,۳۷۷,۹۰۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۸۸۵,۴۱۲ ۱,۸۸۲,۳۲۴ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۴۹,۶۸۰,۸۸۸,۴۷۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱,۸۸۵,۴۶۹ ۱,۸۸۲,۳۸۱ ۰ ۰ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۴۹,۶۸۸,۳۹۹,۰۴۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱,۸۶۱,۸۸۹ ۱,۸۵۸,۶۱۰ ۰ ۱۶,۹۰۹ ۱۹۶,۵۳۹ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۳۲,۶۴۵ ۲۴۶,۵۳۵,۳۱۰,۸۹۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱,۶۷۴,۶۵۳ ۱,۶۷۰,۵۰۵ ۰ ۰ ۱۷۹,۶۳۰ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۱۵,۷۳۶ ۱۹۳,۳۳۷,۵۴۱,۲۹۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱,۶۷۵,۸۰۳ ۱,۶۷۱,۷۶۰ ۰ ۰ ۱۷۹,۶۳۰ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۱۵,۷۳۶ ۱۹۳,۴۸۲,۸۰۳,۶۳۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱,۶۹۰,۵۵۰ ۱,۶۸۶,۶۷۱ ۰ ۰ ۱۷۹,۶۳۰ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۱۵,۷۳۶ ۱۹۵,۲۰۸,۵۱۰,۸۲۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱,۶۸۰,۰۴۱ ۱,۶۷۶,۱۷۶ ۰ ۰ ۱۷۹,۶۳۰ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۱۵,۷۳۶ ۱۹۳,۹۹۳,۸۹۵,۹۸۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۱,۶۷۹,۹۶۵ ۱,۶۷۶,۱۰۰ ۰ ۰ ۱۷۹,۶۳۰ ۰ ۶۳,۸۹۴ ۱۱۵,۷۳۶ ۱۹۳,۹۸۵,۰۹۰,۱۱۱