صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۹,۳۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۰,۶۶۰,۷۳۱,۶۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۶۱۱,۶۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۵۹۱,۳۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۵۹۱,۳۵۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۴,۶۱۱,۶۰۳ ۴,۵۹۱,۳۵۴ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۰,۶۶۰,۷۳۱,۶۲۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۴,۵۹۱,۶۷۳ ۴,۵۷۲,۱۵۰ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۰,۰۷۲,۳۹۰,۷۴۴
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۴,۵۹۱,۸۵۸ ۴,۵۷۲,۳۳۵ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۰,۰۷۸,۰۴۴,۰۰۹
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۴,۵۹۲,۰۴۲ ۴,۵۷۲,۵۱۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۴۰,۰۸۳,۶۹۹,۵۶۳
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۴,۵۱۶,۵۸۶ ۴,۴۹۷,۰۳۶ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۳۷,۷۷۱,۱۸۱,۲۲۶
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۴,۴۸۴,۱۸۹ ۴,۴۶۴,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۳۶,۷۷۶,۵۰۶,۱۵۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۴,۴۳۷,۳۵۱ ۴,۴۱۶,۵۹۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۳۵,۳۰۶,۷۳۶,۸۸۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۴,۳۷۷,۲۶۶ ۴,۳۵۴,۸۳۲ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۳۳,۴۱۴,۶۳۶,۸۹۱
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۴,۳۸۰,۴۳۶ ۴,۳۵۸,۱۹۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۳۳,۵۱۷,۵۹۰,۲۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۴,۳۸۰,۶۴۴ ۴,۳۵۸,۴۰۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۳۰۰ ۵۴,۰۷۲ ۳۰,۶۳۶ ۱۳۳,۵۲۳,۹۶۰,۲۹۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۴,۴۴۹,۸۶۶ ۴,۴۲۷,۸۳۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۶,۹۷۹,۵۸۸,۸۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۴,۳۶۲,۹۷۸ ۴,۳۴۰,۰۵۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۴,۲۶۳,۸۲۷,۳۷۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۴,۲۳۵,۷۲۲ ۴,۲۱۳,۷۴۰ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۰,۳۵۶,۲۶۶,۶۹۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۴,۱۴۸,۶۹۸ ۴,۱۲۶,۸۹۳ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۷,۶۶۹,۵۵۵,۱۲۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۴,۱۲۸,۵۷۳ ۴,۱۰۶,۰۹۸ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۷,۰۲۶,۲۴۰,۲۵۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۴,۱۷۱,۲۸۳ ۴,۱۴۸,۶۰۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۳۴۱,۱۳۴,۰۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۴,۱۷۱,۵۲۰ ۴,۱۴۸,۸۳۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۳۴۸,۴۸۷,۲۱۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۴,۱۷۱,۲۹۱ ۴,۱۴۸,۶۱۰ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۲۸,۳۴۱,۴۰۲,۹۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۴,۲۷۷,۱۳۹ ۴,۲۵۴,۱۲۹ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۱,۶۰۵,۷۴۲,۲۸۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۴,۲۹۲,۰۸۱ ۴,۲۶۹,۰۷۱ ۰ ۰ ۱۱۵,۳۴۴ ۰ ۵۳,۴۷۲ ۳۰,۹۳۶ ۱۳۲,۰۶۷,۹۸۵,۹۵۷