صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۱۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸,۸۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱۷,۲۰۹,۱۰۲,۹۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۴۱,۹۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۰۳,۵۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۰۳,۵۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۰,۵۴۱,۹۶۱ ۱۰,۵۰۳,۵۴۹ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۷,۲۰۹,۱۰۲,۹۲۳
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۰,۵۱۷,۶۶۸ ۱۰,۴۸۱,۱۷۵ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۶,۹۵۹,۴۲۸,۲۸۵
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱۰,۴۹۲,۷۴۳ ۱۰,۴۵۶,۲۹۶ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۶,۶۸۱,۸۰۱,۵۷۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۰,۴۹۳,۱۴۷ ۱۰,۴۵۶,۷۰۰ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۶,۶۸۶,۳۱۲,۹۲۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱۰,۴۹۳,۵۵۱ ۱۰,۴۵۷,۱۰۴ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۶,۶۹۰,۸۲۴,۲۷۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱۰,۴۹۳,۹۵۶ ۱۰,۴۵۷,۵۰۸ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۶,۶۹۵,۳۳۵,۶۲۴
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۰,۴۹۴,۳۶۰ ۱۰,۴۵۷,۹۱۳ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۶,۶۹۹,۸۴۶,۹۷۶
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۰,۴۷۹,۶۷۷ ۱۰,۴۴۱,۳۰۰ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۶,۵۱۴,۴۶۹,۷۴۳
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۰,۴۱۷,۸۵۶ ۱۰,۳۷۸,۳۲۱ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۸۱۱,۶۸۶,۸۱۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۰,۴۰۱,۸۹۱ ۱۰,۳۶۳,۶۰۶ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۶۴۷,۴۸۳,۸۵۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰,۴۰۲,۳۲۵ ۱۰,۳۶۴,۰۴۱ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۶۵۲,۳۳۱,۶۰۹
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۰,۳۷۱,۹۶۲ ۱۰,۳۳۳,۶۷۸ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۳۱۳,۵۱۳,۸۵۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱۰,۳۵۰,۴۰۷ ۱۰,۳۱۱,۸۲۱ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۶۹,۶۰۵,۶۸۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۰,۳۴۳,۸۶۵ ۱۰,۳۰۵,۶۱۶ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۰۰,۳۷۲,۸۰۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱۰,۳۴۴,۳۱۷ ۱۰,۳۰۶,۰۶۸ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۰۵,۴۱۳,۸۲۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱۰,۳۴۴,۷۶۸ ۱۰,۳۰۶,۵۲۰ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۱۰,۴۵۴,۸۴۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱۰,۳۴۵,۲۲۰ ۱۰,۳۰۶,۹۷۲ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۱۵,۴۹۵,۸۶۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۰,۳۴۵,۶۴۳ ۱۰,۳۰۷,۳۹۴ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۲۰,۲۱۱,۹۹۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۰,۳۴۶,۰۸۸ ۱۰,۳۰۷,۸۳۹ ۰ ۰ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۰۲۵,۱۷۶,۸۷۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۰,۳۵۴,۸۲۷ ۱۰,۳۱۵,۱۶۹ ۰ ۲,۴۷۲ ۶۱,۳۸۸ ۰ ۵۰,۲۲۹ ۱۱,۱۵۹ ۱۱۵,۱۰۶,۹۶۸,۷۲۹