صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۱۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۱۴۳-
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۸,۱۲۸,۵۲۳,۵۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۳۷,۴۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۳۲,۳۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۳۲,۳۴۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۱/۰۶/۲۲
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱,۷۳۷,۴۸۴ ۱,۷۳۲,۳۴۰ ۰ ۰ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۸,۱۲۸,۵۲۳,۵۶۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۱,۷۳۷,۵۴۷ ۱,۷۳۲,۴۰۳ ۰ ۰ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۸,۱۳۶,۱۱۲,۳۳۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱,۷۳۷,۶۱۰ ۱,۷۳۲,۴۶۶ ۰ ۰ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۸,۱۴۳,۷۰۱,۱۰۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱,۷۳۷,۶۷۳ ۱,۷۳۲,۵۲۹ ۰ ۰ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۸,۱۵۱,۲۸۹,۸۷۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱,۷۲۸,۰۳۴ ۱,۷۲۲,۶۰۸ ۰ ۰ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۶,۹۵۹,۳۲۱,۴۳۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱,۷۳۳,۲۰۳ ۱,۷۲۷,۶۱۷ ۰ ۰ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۷,۵۶۱,۰۵۱,۶۷۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۷۳۶,۸۰۶ ۱,۷۳۱,۴۱۰ ۰ ۰ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۸,۰۱۶,۸۱۴,۲۸۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۷۲۸,۱۷۱ ۱,۷۲۳,۰۸۳ ۰ ۰ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۷,۰۱۶,۳۲۲,۱۱۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۷۲۸,۲۳۰ ۱,۷۲۳,۱۴۲ ۰ ۸۸,۲۸۸ ۱۷۰,۹۱۸ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۱۲۰,۱۴۳ ۲۰۷,۰۲۳,۴۰۵,۷۳۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۵,۵۷۰,۹۶۹ ۵,۵۵۱,۷۷۸ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۶,۸۵۱,۸۷۶,۱۸۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۵,۵۵۳,۴۱۲ ۵,۵۳۴,۲۵۸ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۶,۲۹۳,۷۸۱,۴۷۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۵,۴۸۳,۷۷۷ ۵,۴۶۴,۹۱۴ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۴,۰۸۴,۸۳۴,۸۴۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۵,۴۸۴,۰۰۳ ۵,۴۶۵,۱۴۰ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۴,۰۹۲,۰۳۲,۲۵۹
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۵,۴۸۴,۲۲۹ ۵,۴۶۵,۳۶۶ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۴,۰۹۹,۲۲۹,۶۷۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۵,۴۸۰,۹۱۰ ۵,۴۶۱,۷۷۳ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۳,۹۸۴,۷۷۱,۵۶۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۵,۴۸۱,۱۴۱ ۵,۴۶۲,۰۰۳ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۳,۹۹۲,۱۰۷,۹۴۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۵,۴۸۱,۳۷۱ ۵,۴۶۲,۲۳۳ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۳,۹۹۹,۴۴۴,۳۳۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۵,۴۸۴,۲۴۳ ۵,۴۶۴,۹۴۲ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۴,۰۸۵,۷۱۴,۲۶۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۵,۴۵۰,۷۵۲ ۵,۴۳۸,۷۹۸ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۳,۲۵۲,۹۰۹,۰۴۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۵,۴۰۵,۳۵۷ ۵,۳۹۳,۶۳۸ ۰ ۰ ۸۲,۶۳۰ ۰ ۵۰,۷۷۵ ۳۱,۸۵۵ ۱۷۱,۸۱۴,۳۴۹,۷۱۹