به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند ماهیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار از صندوق مختلط به صندوق بازارگردانی تغییر یافته است .

لذا خواهشمند است با توجه به تغییر ماهیت صندوق ، در صورت تمایل نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 2,276
تعداد واحدهای باقی مانده: 97,724
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,870,134,886
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,582,360
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,579,145
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,579,145
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 2,582,360 2,579,145 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,870,134,886
  2 1397/03/28 2,577,338 2,574,131 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,858,721,656
  3 1397/03/27 2,581,631 2,578,420 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,868,483,108
  4 1397/03/26 2,584,657 2,581,443 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,875,365,089
  5 1397/03/25 2,584,722 2,581,509 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,875,513,542
  6 1397/03/24 2,584,788 2,581,574 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,875,663,050
  7 1397/03/23 2,584,854 2,581,640 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,875,813,605
  8 1397/03/22 2,584,270 2,581,059 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,874,490,873
  9 1397/03/21 2,584,555 2,581,345 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,875,140,831
  10 1397/03/20 2,584,750 2,581,540 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,875,585,498
  11 1397/03/19 2,585,607 2,582,396 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,877,533,252
  12 1397/03/18 2,588,505 2,585,290 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,884,120,719
  13 1397/03/17 2,588,574 2,585,359 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,884,277,756
  14 1397/03/16 2,588,646 2,585,431 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,884,441,093
  15 1397/03/15 2,588,717 2,585,503 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,884,605,094
  16 1397/03/14 2,588,790 2,585,576 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,884,770,144
  17 1397/03/13 2,588,853 2,585,639 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,884,915,047
  18 1397/03/12 2,583,379 2,580,172 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,872,472,354
  19 1397/03/11 2,581,003 2,577,801 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,867,074,390
  20 1397/03/10 2,581,048 2,577,846 0 0 25,415 0 23,139 2,276 5,867,176,598
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق