صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک ایران زمین خیابان پارک ۱۰۶ سپرده کوتاه مدت ۱۰۶-۸۱۰-۲۴۰۸۴-۱
بانک ایران زمین خیابان پارک ۱۰۶ حساب جاری ۱۰۶-۱۱-۲۴۰۸۴-۱
بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲ سپرده کوتاه مدت ۱۵۲-۸۵۰-۵۳۴۰۹۱۵-۱
بانک اقتصاد نوین ساعی ۱۵۲ حساب جاری ۱۵۲-۲-۵۳۴۰۹۱۵-۱
بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵ حساب جاری IR۱۰۰۵۶۰۰۸۳۵۰۴۰۰۲۱۶۵۷۴۲۰۰۱ ۸۳۵-۴۰-۲۱۶۵۷۴۲-۱
بانک سامان پارک ساعی ۸۳۵ سپرده کوتاه مدت IR۴۴۰۵۶۰۰۸۳۵۸۱۰۰۲۱۶۵۷۴۲۰۰۱ ۸۳۵۸۱۰۲۱۶۵۷۴۲-۱
بانک دی یوسف آباد ۰۱۱۶ سپرده کوتاه مدت ۰۲۰۳۶۱۳۲۸۴۰۰۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری ۱۷۴ سپرده کوتاه مدت ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۶۵-۹۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری ۱۷۴ حساب جاری ۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۲۹