حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک ایران زمین خیابان پارک 106 سپرده کوتاه مدت 106-810-24084-1
بانک ایران زمین خیابان پارک 106 حساب جاری 106-11-24084-1
بانک اقتصاد نوین ساعی 152 سپرده کوتاه مدت 152-850-5340915-1
بانک اقتصاد نوین ساعی 152 حساب جاری 152-2-5340915-1
بانک سامان پارک ساعی 835 حساب جاری IR100560083504002165742001 835-40-2165742-1
بانک سامان پارک ساعی 835 سپرده کوتاه مدت IR440560083581002165742001 8358102165742-1
بانک دی یوسف آباد 0116 سپرده کوتاه مدت 0203613284009
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری 174 سپرده کوتاه مدت 31741100165-92
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری 174 حساب جاری 31741100518-29