صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر اساسنامه صندوق انتخاب مجدد حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار(مجمع ۱۱.۰۲.۹۷) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر اساسنامه صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر نام صندوق و تمدید فعالیت تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر ترکیب دارندگان واحد های ممتاز مجمع(۱۱.۰۲.۹۷) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ تغییرات اساسنامه (تغییر حداکثر واحدهای سرمایه ‏گذاری نزد هر سرمایه‏ گذار از ۵% به ۱۰% حداکثر واحدهای سرمایه‏ گذاری صندوق) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ تغییرات اساسنامه (تغییر حسابرس و تصویب صورتهای مالی) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ تغییرات اساسنامه تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تغییر امضاداران تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر روزنامه کثیرالانتشار تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ حذف رکن ضامن تغییرات اساسنامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تغییرات اساسنامه تغییرات اساسنامه