صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر اساسنامه صندوق انتخاب مجدد حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار(مجمع ۱۱.۰۲.۹۷) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر اساسنامه صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر نام صندوق و تمدید فعالیت تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ تغییر ترکیب دارندگان واحد های ممتاز مجمع(۱۱.۰۲.۹۷) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ تغییرات اساسنامه (تغییر حداکثر واحدهای سرمایه ‏گذاری نزد هر سرمایه‏ گذار از ۵% به ۱۰% حداکثر واحدهای سرمایه‏ گذاری صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ تغییرات اساسنامه (تغییر حسابرس و تصویب صورتهای مالی) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تغییر امضاداران تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تغییر روزنامه کثیرالانتشار تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ حذف رکن ضامن تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه