صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/29 (تغییرات امیدنامه)
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/29
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست