صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/26
منبع -
مقدمه تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/26 در خصوص افزودن نماد صندوق آرمان آتی کوثر (آکورد) به موضوع بند شماره 2-2-1 امیدنامه و تعهدات بازارگردانی
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست