صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
71 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.17 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
72 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.17 ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
73 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06 ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
74 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.06 ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
75 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
76 اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06 ۱۳۹۶/۰۳/۰۶
77 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
78 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 95/12/04 ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
79 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مبنی بر تغییر صاحبان امضا مجاز ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
80 تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
سایز صفحه