صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که راس ساعت 14 مورخ 1394/02/30 در آدرس، تهران،خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی طبقه 17 واحد 1702 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
متن خبر
پیوست