صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تایید صورتجلسه مجمع 1394/02/30 بهمراه صورتجلسه
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست