صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش (تغییر امیدنامه) مورخ 96.03.17
منبع -
مقدمه 1- تغییر حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‏گذاری صندوق از 50،000 واحد سرمایه‏گذاری به 100،000 واحد سرمایه‏گذاری؛ 2- سایر؛
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست