صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06
منبع -
مقدمه تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش مورخ 96/03/06
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست