صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
منبع -
مقدمه تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش تا تاریخ 1397.01.20
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست