صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تشکیل مجمع صندوق آرمان اندیش 1396/10/27
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سر مایه گذاری آرمان اندیش در تاریخ 1396/10/27 تشکیل گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست