صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/29
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/29
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست