ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 4,320 54.17 % 3,059 38.35 % 100 1.26 % 496 6.23 % 2,579 32.34 %
2 1396/12/26 4,268 53.97 % 3,042 38.47 % 100 1.27 % 497 6.29 % 2,545 32.18 %
3 1396/12/25 4,198 53.57 % 3,040 38.79 % 100 1.28 % 498 6.36 % 2,487 31.74 %
4 1396/12/24 4,198 53.57 % 3,038 38.77 % 100 1.28 % 499 6.37 % 2,487 31.74 %
5 1396/12/23 4,198 53.58 % 3,037 38.75 % 100 1.28 % 500 6.39 % 2,487 31.74 %
6 1396/12/22 4,458 38.04 % 3,036 25.91 % 3,723 31.77 % 501 4.28 % 2,744 23.42 %
7 1396/12/21 4,449 37.99 % 3,037 25.93 % 508 4.34 % 3,717 31.74 % 2,746 23.44 %
8 1396/12/20 4,451 37.97 % 3,044 25.97 % 503 4.29 % 3,724 31.77 % 2,750 23.46 %
9 1396/12/19 7,726 65.54 % 3,049 25.87 % 503 4.27 % 509 4.32 % 4,058 34.43 %
10 1396/12/18 7,718 65.52 % 3,051 25.91 % 503 4.27 % 507 4.31 % 4,049 34.38 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi