صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۰.۰۵) ۰.۸۹ (۱۶.۶۹) ۲,۴۵۹.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۷۲ ۰.۹۹ ۱,۲۴۷.۰۲ ۳,۵۲۱.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱.۵۹ ۴.۳۶ ۳۱,۹۵۹.۵ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱.۶ ۴.۴ ۳۳,۲۷۹.۷۸ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۸۴ ۱.۷ ۲,۰۱۲.۲۹ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۰۵) (۱.۴) (۱۸.۰۸) (۹۹.۴۲)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۰.۷۷) (۱.۹۱) (۹۴.۰۴) (۹۹.۹۱)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۹۳) (۰.۴۱) (۹۶.۶۵) (۷۷.۹۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۱.۸۹) (۴.۳۶) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲.۰۱ ۱.۸۸ ۱۴۴,۸۵۵.۹۳ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ (۰.۷۳) ۰.۳۹ (۹۳.۱۱) ۳۱۴.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۱۸ ۱.۵۷ ۷,۱۰۱.۳۲ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۴۸ ۰.۵۷ ۴۷۵.۴۵ ۶۹۷.۸۷