صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۲۸ ۰.۶۱ ۱۷۴.۶ ۸۳۶.۸
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱.۱۹ ۴.۸۹ ۷,۳۷۸.۴۸ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۰.۵۶ ۲.۱ ۶۷۵.۳۹ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۲۸ ۰.۵۲ ۱۸۲.۲۶ ۵۷۵.۸
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱.۱۴ ۴.۲۷ ۶,۲۶۲.۰۹ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱.۲۸ ۴.۳۸ ۱۰,۱۵۸.۶۸ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۱.۴۳) (۰.۶۷) (۹۹.۴۸) (۹۱.۴۷)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ (۰.۳۸) ۱.۷۵ (۷۵.۱) ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱.۴ ۳.۳ ۱۵,۶۸۴.۳۴ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱.۲۸ ۲.۰۴ ۱۰,۲۴۰.۲۳ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۱.۲۶ ۳.۶۹ ۸.۲۱E+۱۸ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ (۰.۰۸) ۳.۱۳ (۲۳.۹۸) ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ (۰.۸۸) ۲.۳۸ (۹۶.۰۹) ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۶۳ ۳.۳۳ ۸۷۵.۹۵ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ ۱.۶۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰