صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰ (۱۰۰) (۰.۳۱) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۰.۳۱) ۱.۳۱ (۶۷.۴۹) ۱۱,۳۹۵.۱۷
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۴۶) (۰.۱۴) (۸۱.۲۸) (۴۰.۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۰۸) ۰.۲۱ (۲۵.۸۳) ۱۱۶.۷
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۴۸) (۲.۷۸) (۸۲.۸۵) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۸۵ (۰.۱۱) ۲,۰۸۹.۷۹ (۳۲.۶۳)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۲۴ ۱.۱۹ ۱۳۸.۶۵ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۸) ۰.۳۹ (۹۴.۶۷) ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۱ ۰.۳۶ ۵.۵۴ ۲۷۶.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۲.۵۸) (۰.۲۲) (۹۹.۹۹) (۵۴.۴۴)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۱۸ ۱.۱۴ ۹۱.۲۸ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۳.۲۷) ۰.۴۱ (۱۰۰) ۳۴۲.۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۸۱) (۱.۴۱) (۹۹.۸۷) (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۶۴ ۰ ۹۲۷.۲۲ ۰