صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۲۱ ۱.۱۴ ۱۱۷.۷۸ ۶,۲۰۰.۲۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۲۴ ۳.۶۱ ۱۳۸.۰۸ ۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۱۶ ۰.۳۷ ۷۸.۶۵ ۲۸۲.۴۷
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۶۱ ۲.۴۶ ۸۰۹.۹۷ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۱۴ ۲.۱۶ ۶۷.۸۵ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۲۹ ۰ ۱۹۱.۸ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۲۱ ۲.۴۸ ۱۱۶.۵۹ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۸۳) ۲۴.۵۷ (۹۵.۱۵)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ (۰.۰۷) ۲.۰۸ (۲۲.۸۵) ۱۸۶,۴۵۶.۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۱۶.۳۵) (۰.۷۲) (۱۰۰) (۹۲.۹)