صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۷ ۰.۱۳ ۱,۱۷۴.۱ ۵۹.۲۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۵۳) (۱.۴۸) (۸۵.۵۷) (۹۹.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱.۲ (۰.۰۷) ۷,۶۸۳.۷۶ (۲۱.۹۴)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۲) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۵۸) ۰.۱۴ (۸۷.۹۷) ۶۸.۴۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۰.۴۲) ۰.۸۹ (۷۸.۶۴) ۲,۴۵۷.۰۷
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲.۱۴ ۰.۳۸ ۲۲۳,۵۰۹.۸۳ ۲۹۸.۵۱
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۱۲) (۱) (۳۵.۴۳) (۹۷.۴۶)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۳۳.۶۳ ۸۷.۳۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۰۴) ۰.۲۲ (۱۳.۶۸) ۱۱۹.۴۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰.۱۵ (۱.۳۹) ۷۳.۱۷ (۹۹.۳۹)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۳) ۰.۰۷ (۳۷.۱۴) ۳۱.۳۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۱.۲۸) (۶۶.۶۹)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲.۲۶ ۰ ۳۴۵,۸۶۳.۴۵ ۰