صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ (۰.۴۲) ۰.۸۹ (۷۸.۶۴) ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲.۱۴ ۰.۳۸ ۲۲۳,۵۰۹.۸۳ ۲۹۸.۵۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۱۲) (۱) (۳۵.۴۳) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۳۳.۶۳ ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ (۰.۰۴) ۰.۲۲ (۱۳.۶۸) ۱۱۹.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰.۱۵ (۱.۳۹) ۷۳.۱۷ (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۱۳) ۰.۰۷ (۳۷.۱۴) ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۱.۲۸) (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲.۲۶ ۱.۲۱ ۳۴۵,۸۶۳.۴۵ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۲۱ ۰ ۱۱۵.۲۴ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۴۱ ۰.۸۳ ۱۶,۵۴۸.۵ ۱,۹۴۶.۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۱.۶۸) (۰.۷۷) (۹۹.۸) (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰