صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (۰.۲۴) ۰.۲۵ (۵۷.۶۵) ۱۵۱.۶۲
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ (۰.۰۷) ۱.۹۱ (۲۳.۷۹) ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۲۳ (۰.۸۸) ۱۳۴.۴۵ (۹۵.۹۷)
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۲۷.۸۵ (۳.۴۶) ۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۰.۳۶) (۲.۷۸) (۷۲.۹۵) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۱.۱۴) (۰.۲۷) (۹۸.۴۸) (۶۲.۶۶)
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۹) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ (۰.۸۶) ۲.۳۷ (۹۵.۷۳) ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ (۰.۷۲) ۳.۵۵ (۹۲.۸۶) ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۱ ۱.۸۶ ۴۳.۹۹ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۱.۱۲) (۰.۳۵) (۹۸.۳۷) (۷۲.۳۲)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۲۸) ۱.۷۷ (۶۴.۶۷) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ (۹.۳۲) ۰ (۱۰۰) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱.۱۸ (۰.۸۷) ۷,۲۳۳.۰۶ (۹۵.۹۵)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۰.۰۷) (۲.۳۱) (۲۱.۷۷) (۹۹.۹۸)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۱.۲۲) (۲.۴۷) (۹۸.۸۶) (۹۹.۹۹)