صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۲۳) (۰.۲۷) (۵۷.۱۱) (۶۲.۷۳)
۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰.۲۲ ۰.۱۵ ۱۲۲.۴۵ ۷۲.۶۴
۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۰.۲۹ ۲.۴ ۱۸۷.۳۱ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۱.۰۱ ۴.۲۳ ۳,۷۷۵.۳۹ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱.۹۶ ۴.۴۸ ۱۱۹,۱۵۳.۴۶ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ (۹.۳۱) ۳.۸ (۱۰۰) ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ (۰.۲۶) ۳.۱ (۶۱.۴۵) ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۰.۳۷ ۲.۸۴ ۲۸۸.۱۳ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰.۹۵ ۳.۷ ۳,۰۰۵.۷۸ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱.۰۹ ۳.۷ ۵,۰۴۴.۱۷ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۰.۵ ۲.۱۸ ۵۲۷.۲۶ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰.۹۴ ۲.۴۲ ۲,۹۲۸.۳ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱.۳۳ ۲.۷۵ ۱۲,۴۹۷.۵۷ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱.۱۵ ۳.۱۶ ۶,۳۴۷.۹۵ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷