صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۶۳ (۰.۱۴) ۸۸۱.۴۶ (۳۹.۲۶)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۰.۷۸ (۰.۴۶) ۱,۶۰۰.۲۹ (۸۱.۵۶)
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۳۳) ۰.۴۶ (۷۰.۰۳) ۴۲۸.۲۸
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ (۰.۴۴) ۰.۴۲ (۸۰.۰۵) ۳۶۶.۸۵
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۱.۷۶) ۰ (۹۹.۸۵) ۱.۱۸
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ (۱.۸۶) ۰.۶۱ (۹۹.۸۹) ۸۲۷
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۲.۶ ۰.۱۶ ۱,۱۸۳,۲۹۲.۶۶ ۸۰.۷۶
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۳.۶۹ ۰.۰۶ ۵۵,۸۴۳,۳۴۷.۶۶ ۲۶.۷
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۱۷ ۰.۰۲ ۸۹.۲۴ ۷.۳۷
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱.۱۴ (۰.۲۳) ۶,۰۸۸.۶۸ (۵۷.۳۲)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ (۰.۰۸) ۰ (۲۵.۶۱) ۰
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۲.۸۷ ۰.۶۳ ۳,۰۹۵,۷۸۹.۴۹ ۸۹۴.۴
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ (۱.۶۱) (۰.۷) (۹۹.۷۳) (۹۲.۳۸)
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰ ۱.۳۶ (۰.۳۱) ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۰.۳۱) ۱.۳۱ (۶۷.۴۹) ۱۱,۳۹۵.۱۷