صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۰.۰۹) (۲.۷) (۲۶.۸۵) (۱۰۰)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۱۲) (۱.۰۸) (۳۶.۵۷) (۹۸.۰۸)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۰.۰۴ ۲.۰۱ ۱۴.۸۲ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ (۰.۱۲) ۲.۸۲ (۳۴.۴۷) ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ (۰.۱۷) ۲.۶۷ (۴۶.۷۸) ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۰.۰۲ ۱.۹۳ ۸.۲۳ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۰.۰۷ (۳.۴۵) ۳۰.۳۸ (۱۰۰)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱.۸۴ ۱.۰۳ ۷۸,۳۸۸.۷۸ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۳ ۲.۹۳ ۱۱,۰۲۷.۷۷ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ (۰.۷) ۰.۹۷ (۹۲.۴۱) ۳,۲۷۰.۴۱
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰.۸۹ ۳.۵۴ ۲,۴۷۹.۳۴ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۰۲ ۰.۶۵ ۸.۷۸ ۹۶۵.۸۷
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰.۸۱ ۱.۴۱ ۱,۷۷۷.۰۸ ۱۶,۲۰۵.۳