صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۳۴) (۰.۹۸) (۷۰.۷۲) (۹۷.۲۹)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۶) ۰.۸۶ (۸۸.۸۴) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۲۷ ۲.۳۳ ۱۷۲.۲۸ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۶۸) ۰.۶۳ (۹۱.۸۵) ۹۰۲.۸
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۶۱ ۲.۶۷ ۳۳,۷۷۵.۲۳ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۰.۶۱) (۱.۶۴) (۸۹.۴۴) (۹۹.۷۶)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۶۵ ۰.۳۹ ۹۷۹.۲۴ ۳۱۷.۳۹
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۲۸) ۱.۵۶ (۶۴.۱) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱۶۵.۰۴ ۰ ۳.۲۳E+۱۵۶ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ (۰.۴۳) ۱.۲۹ (۷۹.۰۷) ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۲۹ ۰.۳ ۱۸۴.۲۹ ۱۹۸.۶۶
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۰.۷۵ ۲.۴۹ ۱,۴۲۷.۰۳ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۲ ۰.۴۸ ۱۰۵.۴۷ ۴۶۷.۵۷
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۹۳) (۰.۲۲) (۹۶.۷۱) (۵۵.۸)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰