صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۰.۴۸) (۲.۷۸) (۸۲.۸۵) (۱۰۰)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۸۵ (۰.۱۱) ۲,۰۸۹.۷۹ (۳۲.۶۵)
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۲۴ ۱.۱۹ ۱۳۸.۶۵ ۷,۳۰۱.۴۳
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ (۰.۸) ۰.۳۹ (۹۴.۶۷) ۳۱۹.۷۴
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۲) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۱ ۰.۳۶ ۵.۵۴ ۲۷۶.۹۲
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۲.۵۸) (۰.۲۲) (۹۹.۹۹) (۵۴.۴۴)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۱۸ ۱.۱۴ ۹۱.۲۸ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۳.۲۷) ۰.۴۱ (۱۰۰) ۳۴۲.۱۶
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۸۱) (۱.۴۱) (۹۹.۸۷) (۹۹.۴۳)
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۶۴ ۰.۲۷ ۹۲۷.۲۲ ۱۶۶.۶۸
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۲.۸۹ ۰.۴۷ ۳,۲۸۸,۴۹۶.۶۴ ۴۴۷.۲
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۲.۶۹) (۰.۵۷) (۱۰۰) (۸۷.۴۸)
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۲.۵۱) (۰.۰۲) (۹۹.۹۹) (۶.۳۶)
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۹ ۰ ۳۹.۶۱ ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۸) ۰