صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ (۰.۷۰۴)% %۰.۹۶۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۰.۶۶۶ %۵.۶۴۶
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۱۶۵.۴۵۶ %۲۰.۷۹۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۲۰۳.۸۳۸ %۶۲.۶۸۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۲۵۲.۶۸۳ %۸۰.۷۶۱
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۵۳۹.۷۳۵ %۲۰۳.۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ %۱۲۱۸.۶۷۴ %۱۸۴۵.۷۳۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۱.۰۹۹۰۸۶۰۴۰۱۵۹۰۹E+۲۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۸.۶۲)%