صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۵۲
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی 510
2 شرکت مدیریت سرمایه افزا بین اللملل 490