دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/05/10
منبع -
مقدمه تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع صندوق آرمان اندیش (تغییرات امیدنامه)مورخ 96/05/10 1- تغییر حق الزحمه حسابرس
مشاهده پیوست
متن خبر
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi