دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم صندوق سرمایه ­گذاری آرمان اندیش دعوت می­شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 15:30 مورخ 1395/03/08 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 33، کدپستی 1968938114تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.
متن خبر
پیوست