دسته بندی مجامع
عنوان خبر اسامی افراد حاضر در مجمع صندوق سرمایه‏‏ گذاری آرمان اندیش مورخ 96.03.06
منبع -
مقدمه مجمع صندوق با حضور 100 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق با حضور نمایندگان ارکان صندوق به شرح ذیل تشکیل گردید: 1- آقای مهدی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‏ گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛ 2- خانم الهام مرادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آبان (موسس صندو...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست